Kütus puiduhake ja biomass
Soojusvõimsus 6 MW

Klient on kohalik energiatootmisettevõte 
Lõppklient on toiduainete tootmise ettevõte

Projekti teostus Veeburar 2012- Jaanuar 2014
Boiler plant in Finland 2
Seadmed
BFB keevkihtkatel 1,6 MW
Veekatel 2,6 MW
Veetöötlus
Kütuseladu
Kütusekäitlemissüsteem
Tuhakonveier ja konteiner

Tarnemaht
  • Projekteerimine
  • Ehitus (välja arvatud vundamendid)
  • Seadmete tarne ja paigaldus
  • Kütuseladu
  • Elektri- ja automaatikasüsteem
  • Projektijuhtimine
  • Käivitamine
Boiler plant in Finland 1