Elektivõimsus     2MW
Soojusvõimsus   8 MW
Kütus: puiduhake

Projekti teostus Jaanuar 2012 - Detsember 2014
Biokütusel koostootmisjaam Eestis small


Seadmed

BFB keevkihtkatel
Auruturbiin


Tarnemaht
 • Projekteerimine
 • Seadmete tarne ja paigaldus
 • Üldehitus
 • BFB keevkihtkatel

   

 • Küttuse etteande süsteem
 • Tuhakäitlus
 • Elektri- ja automaatikasüsteemid
 • Projektijuhtimine
 • Käivitamine ja kasutajakoolitus
 • Hooldus ja korrashoid
Biokütusel koostootmisjaam Eestis 2