Temaalõli katlajaam  8,2 MW
ORC- tehnoloogial (Organic Rankine Cycle)
Klient on munitsipaal-soojatootmisettevõte, soojus läheb kohalikku küttevõrku
CHP Finland

Põhiseadmed
BFB keevkihtkatel
ORC-turbiin (Soojusvõimus 5,39 MW, Elektrivõimsus 1,269 MW)  

Projekti teostus Jaanuar 2012-  Detsember 2012

Tarnemaht
  • Seadmete tarne, paigaldus
  • BFB katel
  • Kütusekäsitlus
  • ESP ja korsten
  • Metallkonstruktsioonid ja ehitus (välja arvatud vundamendid) 
  • Elektri- ja automaatikasüsteemid
  • Projektijuhtimine
  • Käivitamine ja kasutajakoolitus
  • Varuosad