Kaugkütteks rajatud koostoomisjaam, 
mille omanikuks on Jelgava peamine soojatootja.

Kütus Maagaas
Mootorite tüübid   4 x JMS 320 GS-N.LC
Elektrivõimsus 3,996 kW
Soojusvõimsus 4,500 kW
Käikuandmine Juuni 2009
a
Toodetud soojus läheb kohaliku küttevõrgu  tarbeks ja elekter antakse avalikku võrku.
Neli gaasimootorit on paigutatud eraldi mootoriruumi. Suitsugaasi soojusvahetid, summutid, pumbad, toruarmatuur jm on paigutatud hoone teisele korrusele.