Koostootmisjaam on paigaldatud konteinerisse.
Asukoht Vangazi, Läti.

Kütus Maagaas 
Mootori tüüp JMC 312 GS-N.L
Elektrivõimsus 526 kW
Soojusvõimsus 620 kW
Käikuandmine Juuni 2009
containerized chp lat

Soojust toodetakse kohaliku küttevõrgu tarbeks ja elekter antakse avalikku võrku. Gaasimootori soojatootmise süsteem integreeriti olemasoleva katlamaja süsteemiga ja seda saab opereerida olemasoleva katlamajaga samaaegselt ja ka eraldi, et võimaldada muutuvatele vajadustele kõige paremini sobiv soojuse tootmise režiim.