Kaugkütteks rajatud koostoomisjaam,
mille omanikuks on Liepaja peamine soojatootja.

Kütus Maagaas 
Mootori tüüp 2 x JMS 612 GS-N.LC
Elektrivõimsus 3,996 kW
Soojusvõimsus 4,400 kW
Käikuandmine Juuni 2010
chp liepaja

Toodetud soojus läheb kohaliku küttevõrgu  tarbeks ja elekter antakse avalikku võrku. Mõlemale mootorile on paigaldatud on kaheastmelised suitsugaaside jahutuse soojusvahetid. Kogu süsteemi kasutegur ulatub 94 protsendini.