Kütus Maagaas 
Mootori tüüp 4 x JMS 620 GS-N.I.
Elektrivõimsus 13,396 kW
Soojusvõimsus 8,948 kW
Aurutootmine 4 x 1,179 kg/h + 2 x 11,600 kg/h
Aururõhk 20 bar

Klient on tööstusettevõte

Projekti teostus Jaanuar 2012- Mai 2013
Gas Turbine CHP plant in Russia 1

Põhiseadmed
GE Jenbacher gaasimootor 4x JMS 620 GS-N.l.
Katlad 2x TTK-250 Vapor
Aurugeneraatorid 4x EGB-3L Clayton
Jahutusseade Broad BDH-600

Tarnemaht 
  • Projekteerimine
  • Ehitus
  • Seadmete tarne, paigaldus
  • Elektri- ja automaatikasüsteem
  • Projektijuhtimine
  • Käivitamine