Elektrivõimsus: 637 kW ja 999 kW.
Koostootmisjaamad kasutavad kütuseks loomasõnnikust toodetud biogaasi.
Toodetud elekter müüakse elektrivõrku ja soojust kasutatakse tehnoloogilise protsessi tarbeks.

Kogu seadmestik on paigutatud konteinerisse. 
Põhiseadmed on sisepõlemismootor ja generaator.

Projekti teostus: mai 2013 – oktoober 2013.
biogas chp 2


Tarnemaht
  • Seadmestik ja paigaldus
  • Konteiner (välja arvatud vundament)
  • Elektri ja automaatikasüsteem
  • HVAC süsteemid
  • Projektijuhtimine
  • Käivitamine
  • Varuosad

biogas chp 1