Elektrivõimsus 836 kW
Soojusvõimsus 1,050 kW

Klient on energiatootmisettevõte
Kütus: prügilagaas

Projekti teostus Jaanuar - Mai 2001
Prügilagaasil Koostootmisjaam Eestis 1

Kogu soojusenergia tootmine 12-20 GWh/aastas
 

Nox emissioon < 500 mg/Nm³ (5% O2)

Vähendab NOx emissiooni ~150 tonni ja SO2  emissiooni ~400 tonni aastas

Kogu jaama eluea jooksul (~15 aastat)  väheneb CO2 emissioon 618195 tonni 

Seadmed

GE Jenbacher koostootmismootor Genset JGS 616 GS-L.LC


Tarnemaht
  • Seadmete tarne ja paigaldus
  • Elektri- ja automaatikasüsteem
  • Projektijuhtimine
  • Käivitamine
  • Hooldus ja korrashoid
Prügilagaasil Koostootmisjaam Eestis 2