Kütus Maagaas 
Mootori tüüp 4 x JMS 612 GS-N.LC
Elektrivõimsus 1,817 kW
Soojusvõimsus 1,715 kW
Elektriline efektiivsus 43,3%

Klient on messi- ja kaubanduskeskus

Projekti teostus 2006- 2007
Trigeneration Center Belarus 1
Seadmed
Koostootmismoodulid
4 х JMS 612 GS-N.LC
Suitsugaasi absorptsiooniseadmed 2 x BE 100
Jahutusvesi +7/+120С

Tarnemaht
  • Seadmed, paigaldus
  • Elektri- ja automaatikasüsteem
  • Projektijuhtimine
  • Käivitamine
Trigeneration Center Belarus 2