Jahutusvesi nagu ka küttevesi toimib energia/soojuse kandjana, kuigi jahutusvee puhul on tegemist soojuse kui tootmisest tingitud jääkprodukti eemaldamisega süsteemist. Jahutusvee süsteemis on omavahel seotud erinevad materjalid ning temperatuurid.

Samal ajal esitatakse jahutusvee kvaliteedile väljakutse erinevate võimalike veeallikate ning väliskeskkonna poolt. Hooajalisuse mõju on eriti tuntav avatud jahutussüsteemi puhul. Seega lisaks veetöötlusele tuleb pöörata tähelepanu lahendustele, mis kontrollivad süsteemi tööparameetreid ja veekvaliteeti.

Kvaliteetne vesi suudab tagada termodünaamilised ja õiged tootmistingimused tehnoloogiliste protsesside tarbeks, samuti seadmete pika eluea.