Arenenud riikides on joogivee kvaliteedinõuded (seadustega, määrustega vms) täpselt määratletud. Teadlased ja meedikud on kooskõlastanud joogivee kvaliteedikriteeriumid nii, et oleks tagatud hügieeni- ja ohutusnõuded. Ülemaailmse statistika andmetel vastab joogivee standardile ligikaudu 23% kogu maailmas tarbitavast veest. Ainult joogivee standardile vastava vee kasutamine toiduainettööstuses tagab kvaliteetse lõpptoote valmimise.

Vee töötlemisel joogivee kvaliteedinõuetele vastavaks kasutab Filter oma pikaegseid kogemusi selles vallas, mille tulemuseks on töökindlad ja jätkusuutlikud lahendused.