Kõrge kvaliteediga auru tootmine on üks tööstuse alustaladest. Auru ja kondensaadi kvaliteedil on otsene seos seadmestiku kasutamiseaga ning see mõjutab avariiseisakuid ning remondikulusid.

Auru kvaliteet on otseselt seotud katla toitevee kvaliteediga. Veetöötlus valitakse saadaoleva toorvee analüüsist ja lähteülesandest lähtuvalt. Selleks, et tagada katla korrasolek ja pikaealine tõrgeteta töö soovitame regulaarselt mõõta katlavee kvaliteedinäitajaid ja vajadusel kasutada korrigeerivaid kemikaale.

Auru ja kondensaadi kvaliteet mõjutab olulisel määral energiaressursi kasutamise efektiivusust. Energeetika põhiline väljakutse tänapäeval on võimalikult vähe ressursse kasutades toota nii palju energiat kui võimalik.

Katla täite- ja lisavee töötlemisel kasutatakse nelja tehnoloogilist võtet:
  • Vee pehmendamine – karedussoolade katioonide eemaldamine;
  • Vee deaereerimine – vees lahustunud gaaside eemaldamine;
  • Vees lahustunud soolade eraldamine;
  • Vee korrigeeriv töötlemine kemikaalidega.