On olemas paljud tooted, mis ei sisalda vett, kuid mille tootmiseks kulub seda märkimisväärses koguses. Sellisteks tööstusharudeks on näiteks tekstiilitööstus, elektroonika ja masinaehitus. Neil tööstusaladel on vesi tähtis osa loputamise/pesemise tehnoloogilises protsessis.

Pesuvee kvaliteet on sama oluline kui mistahes tootmises kasutatav vesi. Pesuvesi on otseses seoses tootmisprotsessiga ja mõjutab märgatavalt valmistatava toote kvaliteeti. Seega, et säilitada toote kõrge kvaliteet, peab vee kvaliteet olema kõrgem kui toote kvaliteet. Ainult nii on võimalik saavutada kvaliteetne toodang.

Pesuvee võib jagada kahte rühma: toote pesuvesi ja seadmete pesuvesi (CIP – Kohapealne puhastus). Kvaliteetne pesuvesi mõjutab otseselt toodangu kvaliteeti, tarbitavat veekogust ja lõpuks toote omahinda ning konkurentsivõimet turul.