Reovesi on kui raamat, millest saab lugeda kõike teie ettevõtte kohta- millist vett ja kui säästlikult tootmises kasutatakse, milliseid tooteid valmistatakse, milline on tootmise tase/kvaliteet, milliseid kemikaale kasutatakse. Valimaks õiget reoveepuhastuse lahendust on vaja eelnevalt teha põhjalik analüüs ja uuring. Tänapäevased reovee puhastamise tehnoloogilised lahendused on piiramatud- nii bioloogilised, füüsikalised kui keemilised meetodid.

Nagu energia säästmine energeetika valdkonnas, on säästmine oluline ka reoveepuhastuses. Seepärast enne investeeringute tegemist reoveepuhastuseks tuleb hinnata ja analüüsida tootmisprotsessi, mille parendamine ilmselt mõjutab oluliselt reovee kogust ja kvaliteeti.

Analüüsides erinevaid reoveepuhastuse lahendusi on peamised hindamiskriteeriumid  tõhusus, aja säästmine, energiakulu, vajalik personal ja lahenduse maksumus.