Veevarud nagu kagu ka energia ressursid ei ole lõputud. Ratsionaalne  veevarude kasutamine on sama tähtis kui energiaressursside kasutamine.

Üha suurenev veetarbimine paneb meid enam mõtlema vee taaskasutamise peale. Enamasti on see seotud tehnoloogiliste protsessidega, kus saab  rakendada vee korduvkasutust. Paljudel juhtudel saab minimaalse veepuhastusega kasutada vett teistes tehnilistest protsessides, näiteks jahutussüsteemis või pesemiseks. 

On olemas üldine statistika selle kohta kui palju kulub vett ühe toote ühiku tootmiseks. Kas olete neid andmeid uurinud ja analüüsinud ka oma ettevõtte tootmises? Kui vaadata lisaks ka keskkonnaküsimusi, siis neist tuleneb veel täiendavaid väljakutseid vee taaskasutuseks.