Üsna raske on ette kujutada toodet või tööstusvaldkonda, kus otse või kaudselt vett ei kasutata. Sellistes tööstusharudes nagu põllumajandus ja toiduainetetööstus, metallitööd, tekstiilitööstus, farmaatsia- ja kosmeetikatööstus, haiglad ja laboratooriumid, keemiatööstus, avalike teenuste sektori ja muidugi energeetika kasutatakse vett suures mahus.

Nagu igale elusorganismile, nii on ka tööstuse valdkonnas vesi üks tähtsamaid elemente. Tulenevalt tööstuste mitmekesisusest, on ka erinevad nõuded vee kvaliteedile. Näiteks ühel juhul on võimalik piirduda joogivee kvaliteediga, teisel juhul pehmendamisega, kuid mõnel juhul on vajalik lausa demineraliseerimine valmistamaks tänapäeva kõige delikaatsemaid tooteid.

Tootmismahtude kasv kogu maailmas suurendab üldist veetarbimist ning see on pidevalt kasvav tendents. Ettevõtjad ja nende inseneride meeskonnad jälgivad põhjalikult tootmisprotsesse, et tootmises kasutatavat kvaliteetset vett kasutataks võimalikult efektiivselt. Kasutades väiksemaid vee koguseid kõrgema kvaliteediga toodete tootmiseks on võimalik saada oma tootmissektoris turuliidriks.