Filter teostab vee- ja aurukatlamajade terviklahendusi.
Lahenduste väljatöötamisel on olulisteks lähtekohtadeks energiasäästlikkus ja töökindlus, tänu millele suudame tarnida oma partneritele võimalikult madalate ekspluatatsioonikuludega katlamaju ning seega säästa partnerite väärtuslikke ressursse ja võimaldada soodsaimat energiatootmist pikas perspektiivis.

Katlamajad erinevatele kütustele
  • maagaas, veeldatud maagaas, vedelgaas, biogaas
  • erinevad kütteõlid sh põlevkiviõli erinevad fraktsioonid (kerge- ja raske kütteõli)
  • tahked ja vedelad biokütused
Katlamajad erinevatele soojuskandjatele
  • Aurukatlamajad võimsusega kuni 33 MW

 Visio technical diagram Saaremaa Piimatööstus EST

  • Veekatlamajad võimsusega kuni 33 MW
  • Termaalõli katlamajad
  • Erilahendusega katlamajad
Konteinerkatlamajad
FILTER on välja töötanud oma standardsed vedel- ja gaaskütusel kontenerkatlamajade lahendused: aurukatlamajad auru tootlikkusega alates 1 000 kuni 25 000 kg/h ning veekatlamajad võimsusega alates 0.7 kuni 20 MW

Katlamaja moodulid
FILTER on välja töötanud ja valmistab ka eraldi standardseid katla-, deaeraatori- ja veetöötluse mooduleid.

Võtmed kätte lahendused
FILTER teostab võtmed kätte lahendusi katlamajadele. See võimaldab arvestada kliendi erisoovide ja -tingimustega ning pakkuda sobivaimat lahendust konkreetsele lähteülesandele. Võtmed kätte lahenduse juurde kuulub alati meie poolne käivitamine ja tellija esindajate koolitamine katlamaja käitamiseks ning valmidus võtta rajatud objekt oma hoolduse alla.

Filter ettevõtted on rajanud kokku 220 Õli- ja Gaaskütusel Katlamaja koguvõimsusega üle 1 100 MW ja 16 Biomassi kütusel küttekatlamaja.

Alamkategooriaid