Filter valmistab Vapori kaubamärgi all vee- ja aurukatlaid. Kõrgekvaliteedilised Vapor TTKV kolmekäigulised leegi-suitsutoru katlad on suuremahulised katlad võimsusvahemikuga 1.0 kuni 33 MW. Vapor TTK katlad omavad tänu suurematele mõõtmetele väiksemaid koldekoormuseid ning nende eluiga on väga pikk.
Katelde suur võimsusvahemik 1.7 kuni 33 MW võimaldab nende kasutamist nii suuremahulistes tööstusprotsessides kui ka väiksemates rakendustes.

Aurugeneraatorid

Claytoni vertikaalsed aurugeneraatorid töötavad nii maa- kui ka vedelgaasil ning vedelkütustel.

Vertikaalse aurugeneraatori eelised aurukatla ees on:
  • Vertikaalne aurugeneraator suudab tagada kvaliteetse auru tootmise ka kiirete tarbimise muutuste korral. Sobib hästi erinevatesse tööstustesse, näiteks toiduainetetööstus, pesumajad, haiglad jne, kus on tsükliline tarbimine.
  • Vertikaalse aurugeneraatori kasutegur on kõrge ka madalatel koormustel.
  • Vertikaalne Aurugeneraator on kordades väiksemate gabariitidega ja massiga
  • Vee maht vertikaalses aurugeneraatoris on kordades väiksem, kui aurukatlas, milles tuleneb:
    • Lühem käivitusaeg - Käivitamine külmstardist kuni täiskoormuseni kestab 10 kuni 20 minutit sõltuvat vertikaalse aurugeneraatori tootlikkusest.
    • Suurem ohutus - Ei vaja spetsiaalset paiskpindadega katlaruumi, kuna rikke korral vabaneva auru maht on nii väike, et ei teki plahvatust.
    • Seisakute ajal välisjahtumisest tingitud energiakaod on väiksemad.