Jenbacher INNIO Distrib NU Services RGB FULL COL POSFilter on INNIO volitatud edasimüüja ja teeninduspartner

Pakume oma klientidele äärmiselt efektiivseid ja keskkonnasõbralikke Jenbacheri gaasimootoreid nimivõimsusega 300 kW kuni 10 Mwe ja Waukesha gaasimootoreid võimsusega 120 kW – 3,605 kW

  • Looduslik gaas - energia tootmisel kasutatav keskkonnasõbralik fossiilne kütus.
  • Mittelooduslikud gaasid, mille osas pööratakse peatähelepanu mitmesuguste biogaaside ja erigaaside (näiteks prügiladustuskohtadest, samuti põllumajandustootmise ja tööstuslike protsesside käigus emiteeritavad gaasid) keskkonnasõbralikule kasutamisele.

Kasutusviisist ja kliendi vajadustest sõltuvalt pakume laialdast konfiguratsioonide ja väljundite spektrit, alates lihtsast, ainult elektri tootmiseks ettenähtud genereerimisseadmest kuni mitmesuguste, väga erinevate elektriliste ja termiliste näitajatega spetsiifiliste komponentide ja võtmed-kätte konteinerseadmeteni.

Tellija vajadustele kohaldatud konfiguratsioonid

 

  • Moodulkomplektid elektri tootmiseks kohapeal
  • Kombineeritud elektri- ja soojatootmise moodulid elektri ja soojuse koostootmiseks
  • Elektrilised lülitus- ja juhtimisseadmed
  • Lisaseadmed, näiteks küttegaaside ja heitgaaside puhastusseadmed, mürasummutid jne.
  • Võtmed-kätte rajatised, näiteks konteinerelektrijaamad
  • Müügijärgne teenindus, mis ulatub varuosade müügist kuni täisteeninduse ja jaamade opereerimise lepinguteni
Taimed vajavad kasvamiseks soojust, valgust  ja süsihappegaasi(CO2), mida kasutavad fotosünteesiks. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab koostootmise süsteemis toota elektrit kohapeal või avalikus võrgus tarbimiseks ning soojust ja süsihappegaasi taimekasvatuseks kasvuhoonetes, mis aitab suurendada kasvuhoonete tõhusust, kasumlikkust ja tootlikkust.

Olmejäätmed sisaldavad ühe tonni kohta umbes 150-250 kg orgaanilist süsinikku. Stabiilne, anaeroobne metaani käärimisprotsess algab üks kuni kaks aastat pärast jäätmete prügilasse ladustamist.

Taastuvenergialahendused sh biogaasist energia tootmine on kasvav trend.
Filter on rajanud 2012-2013 aastal kahe Eesti suurimat energiatoodangut andva biogaasijaama koostootmisjaamad.

Kolmiktootmine (trigeneration) hõlmab kombineeritud elektri-, soojuseenergia ning jahutuse tootmist. Koostootmisseadmega ühendatakse absorptsiooniseade, mille abil toodetakse konditsioneerimiseks vajalikku külma vett.