Taimed vajavad kasvamiseks soojust, valgust  ja süsihappegaasi(CO2), mida kasutavad fotosünteesiks. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab koostootmise süsteemis toota elektrit kohapeal või avalikus võrgus tarbimiseks ning soojust ja süsihappegaasi taimekasvatuseks kasvuhoonetes, mis aitab suurendada kasvuhoonete tõhusust, kasumlikkust ja tootlikkust.

Kunstliku valgustusega kasvuhoonetes kasutavad taimed ära veelgi enam süsihappegaasi. Kui kasvuhoone atmosfääri on rikastatud süsihappegaasiga, temperatuuri hoitakse püsivana ning tagatud on piisav valgustus, paraneb taimede kasv ja saagikus olulisel määral.

Elektri- ja soojatootmisel tekkiv CO2 aitab suurendada kasvuhoonekultuuride saagikust ja samal ajal on heitgaaside emissioon väga väike.

Filter AS on kasvuhoonekomplekside koostootmisjaamu rajanud Venemaal ja Valgevenes.

Scheme Greenhouse EN