AS Salvest on 1946. aastast Tartus tegutsev tugevate traditsioonidega Eesti toiduainetööstus. Ettevõtte toiduainete töötlemise eripära tingib valmistoodangu töötlemise autoklaavides, kus tooted kas steriliseeritakse või pastöriseeritakse. Protsessile kulub märkimisväärne kogus energiat ja vett. Ehitatud uus süsteem võimaldab toodete jahutamisel tekkivat sooja vett taaskasutada tootmise tarbeveena.

Autoklaavidest väljuv jahutusvesi kogutakse mahutitesse ning rõhutõste pumbad pumpavad kogutud vee taaskasutamiseks. Vesi läbib filtri ja UV seadme ning seda kasutatakse sooja tarbevee tootmisel ning tootmises tooraine pesul ning muudes protsessides. Kogu rajatud süsteem on automatiseeritud ja on jälgitav ning juhitav SCADA süsteemist.

Aastane keskmine soojusenergia kokkuhoid on ~480 MWh ning põhjavee tarbimine väheneb uue süsteemi kasutuselevõtust tulenevalt ca 23 000 m3. Projekt peaks ära tasuma kahe ja poole aastaga.

Antud projekti toetas kaasfinantseeringuga Keskkonnainvesteeringute Keskus.