1.augustil 2018 toimus Filter AS-i  ja tema St.-Peterburgis asuva tütarettevõtte Vapor koostöös rajatud Klintsovskaja koostootmisjaama pidulik avamine Brjanski oblastis Venemaal.
Vapor oli ehituse peatöövõtja ja Filter vastutas lahenduse väljatöötamise ning seadmete tarnimise eest. Jaama paigaldati kolm GE Jenbacher JMS 620GS-N.L gaasiküttel koostootmismoodulit ja rajati kahe aurukatlaga katlamaja. Uue energiakompleksi elektritootmise koguvõimsus on 10 MW ja soojusvõimsus 7MW. Toodetud elekter suunatakse võrku ja soojusega varustakse Klintsy linna kaugküttesüsteemi.

Klintsovskaja koostootmisjaam