Pakume põleteid gaas-ja vedelkütustele ja tagame tarnitud põleti varuosade saadavuse.

Meie koolitatud personal paigaldab ja hooldab erinevaid põleteid. Samuti teostame põletite ümberehitamist teist liiki kütusele. Näiteks õlipõleti ümberehitus maagaasile (LNG-le) või LPG-le või vastupidi.

Oma hooldustööde käigus või eritööna, kokkuleppel kliendiga, määrame põlemise efektiivsuse, kontrollides lahkuvate suitsugaaside hapniku- ja vingugaasi sisaldust. Mõõtmistulemustest lähtuvalt häälestame põleti võimalikult optimaalsele põlemisrežiimile.

Pakume võimalust säästa kütust läbi põleti juhtimisautomaatika uuendamise. Kütuse sääst on võimalik tänu põleti töö täpsele kontrollile, optimeerides põlemisõhu kogust lähtudes pidevmõõtmisrežiimis mõõdetava hapniku või hapniku ja süsihappegaasi sisaldusest lahkuvates suitsugaasides.

Sobivaima põleti valimiseks on vaja täpsustada

  • kütused, mida saab kasutada 
  • katla võimsus, kasutegur või vajalik põleti võimsus
  • kolde vasturõhk
  • kütuse rõhk enne põletit
  • põleti võimsuse reguleerimise meetod
Põletite kasutusvõimalused

Küttesüsteemid: elamud, ühiskondlikud hooned, haiglad, hotellid vm  
Kasvuhooned: kütmiseks ja CO2 tootmiseks
Põllumajandus: vilja, pinnase, ja söötade kuivatamine, steriliseerimine
Toiduainetetööstus: õlletehaste aurukatlad, pagaritööstus, praeahjud, niisutusseadmed
Klaasi- ja keraamikatööstus: liiva kuivatamine ja tellisetööstus, ehitiste kuivatamine
Paberi- ja keemiatööstus: auru tootmine tööstusprotsessideks, tselluloosi valmistamiseks 
Metallitööstus: pindade kuivatamiseks, põletusahjudel, värvimisahjudel, galvaniseerimisel ja elektrolüüsi protsessidel 
Tekstiilitööstus: puhastamine ja triikimine, kanga kuivatamine
Transport ja laevandus: auru ja kuumaveekatlad laevadel, mahutite soojendamiseks, jäätmete utiliseerimiseks laevadel, asfaldi masinate soojendamiseks, raudtee tsisternide soojendamiseks 
Jäätmekäitlus: loomsete jäätmete käitlemine, õlijääkide utiliseerimine.

Meie tootevalikus on Oilon põletid ja lisaseadmed.

oilon small